Λαμία

Δημότση Κ. Μαίρη -"Υγεία"
Έναντι Νοσοκομείου Λαμίας, 35100
22310/45150
Δημότση Μαρία
Βύρωνος 31, 35100
22310/20033
Παπουτσά Καλλιόπη & Σια ΕΕ
Πλ. Δημοκρατίας 21, 35100
22310/28835
Λιάγκου Χρυσούλα & Σια ΟΕ
Καποδιστρίου 38, 35100
22310/22400