Κιλκίς

Ιωαννίδου Μελπομένη - Νικολέτα
21ης Ιουνίου 57, 57611
23410/22822

Αξιούπολη Κιλκίς

Τοπουζίδου Ναταλία
Μ. Αλεξάνδρου 1, 61400
23430/32585

Βαφειοχώρι Κιλκίς

Αγγούρας Αναστάσιος
Βαφειοχώρι, 61200
23410/87197

Γρίβα Γουμένισσα

Βασιληάς Ευάγγελος
Κεντρική Πλατεία, 61300
23430/42280

Πολύπετρο Κιλκίς

Βαλερή Ελένη
Πολύπετρο, 61400
23430/62110

Καμπάνι

Τσαρδακλή Κλεονίκη
ΚΑΜΠΑΝΙ 61100
23410/41854